In de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten nauwelijks allochtonen.

Dat meldde de Volkskrant vrijdag

De krant interviewde deskundigen van adviesbureau Right Management en deed eigen onderzoek bij 34 grote bedrijven naar de stand van zaken, tien jaar na het afschaffen van het voorkeursbeleid.

De conclusie is dat terwijl de opmars van vrouwen door jarenlange campagnes en streefcijfers geleidelijk aan vaart begint te krijgen, het aandeel van allochtonen blijft steken op hooguit twee procent.

Onkunde

Het aandeel in de top van de bedrijven ligt lager dan een procent, zo wordt geschat. Precieze cijfers zijn niet bekend omdat het verboden is dit bij te houden wat voor achtergrond een medewerker heeft. Ongeveer 9,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is niet-westers allochtoon.

De deskundigen van Right Management wijten de ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de top onder meer aan onkunde en onbegrip bij personeelsmanagers. Bewuste discriminatie zou geen rol spelen. Aan de andere kant schieten allochtonen geregeld tekort in hun presentatie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar 10 van de 34 van de onderzochte bedrijven actief werk maken van meer allochtonen in het hogere management.