In tegenstelling tot reguliere landbouwbedrijven is het aantal biologische boerenbedrijven het afgelopen jaar wel stabiel gebleven.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Per 1 april waren er in Nederland 1440 biologische landbouwbedrijven. Dat is vrijwel evenveel als in dezelfde maand een jaar eerder. Het totale aantal landbouwbedrijven bedroeg dit voorjaar 67.481. Dat is bijna 2 procent minder dan in 2012.

Vooral het aantal biologisch gehouden geiten is met 17 procent sterk gegroeid. Bij de varkens en runderen bedroeg de toename 5 procent. Het aantal biologische schapen daalde echter met 1 procent.

Het afgelopen jaar werd daarnaast flink meer grond aan biologische akkerbouw gewijd. Vooral meer biologische akkerbouwgroenten gingen de grond in. Ook het areaal voor biologische tuinbouw nam toen, en ook hierbij ging dat voornamelijk naar het verbouwen van groente.