Regeldruk raakt vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zzp’ers hard.

"In de aanpak daarvan mag wel een tandje bijgezet worden", aldus Actal-voorzitter Jan ten Hoopen tegenover NUzakelijk.nl. Actal is de Nederlandse 'regeldrukwaakhond'.

Ten Hoopen is deze maand benoemd tot lid van de Europese adviesorganisatie High Level Group on Administrative Burden (HLG).

"Ondernemers die net beginnen, staan vaak verbaasd van wat daar allemaal bij komt kijken. Het kan een drempel zijn om als zelfstandige te beginnen", aldus Ten Hoopen.

In het algemeen geldt dat regeldruk voor kleinere bedrijven veel zwaarder weegt dan voor het grootbedrijf, stelt de Actal-voorzitter. "Terwijl daar toch de innovatie en nieuwe werkgelegenheid vandaan moeten komen. Bij de HLG hebben we dan ook speciale aandacht voor het mkb en zzp’ers."

Het zwaarst gaan sectoren in de productiesfeer en transport en logistiek gebukt onder regeldruk. “In de dienstverlening is de druk vermoedelijk het minst hoog", aldus Ten Hoopen.

Doelstelling

Het kabinet heeft als doelstelling de regeldruk tot 2017 te verlagen met 2,5 miljard euro. Daarvan is nu 1,8 miljard ingevuld. "Ze zijn goed op koers, er is een enorme ambitie om dat doel te bereiken. Maar door toenemende regelgeving rond banken en milieu loopt de regeldruk de komende tijd eerder op dan terug", vreest Ten Hoopen.

De regeldruk is de afgelopen zes maanden verminderd, zo bleek eerder deze week uit een rapportage van het ministerie van Economische Zaken. Voor bedrijven is de regeldruk met 118 miljoen euro afgenomen. Voor burgers nam de druk echter toe met 83 miljoen euro.

Regeldruk bestaat uit alle vormen van geregel en kosten die ondernemers en burgers ondervinden in het contact met de overheid en het voldoen aan de regels die gesteld worden. Voorbeelden zijn het aanvragen van vergunningen, facturering en veiligheidsmaatregelen.

Een aandachtspunt voor Actal is de decentralisatie van allerlei regels. "Het verdwijnt op nationaal niveau, maar op gemeentelijk niveau komt het er weer bij. Daar moeten we wel oog voor hebben."

Lees het hele interview op NUzakelijk.nl