Provinciale Staten van Limburg hebben vrijdag de bouwleges voor 2014 afgeschaft. Op die manier hoopt Limburg de bouw te stimuleren.

Aanvankelijk wilde de provincie afzien van een verhoging van de bouwleges met 10 procent. Maar het aantal bouwaanvragen is zo scherp gedaald, dat een dergelijke verhoging niet veel zou opleveren.

Het is volgens de provincie beter een noodlijdende bouwsector helemaal geen rekening te sturen in plaats van subsidies toe te kennen. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

Voor sommige bouwactiviteiten moeten meerdere vergunningen worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor bouwen in het buitengebied. Provinciale bouwleges maken daarvan deel uit. Gemeenten heffen ook bouwleges, maar die blijven bestaan.