Melkveehouders en akkerbouwers gaan in 2014 opnieuw een goed jaar tegemoet. 

Net als de industrie profiteren veel agrische sectoren van het economisch herstel in de eurozone en nieuw aangeboorde afzetmarkten, schrijft het economisch bureau van ING in een maandag verschenen rapport.

De bank verwacht dat de omzet in de agrarische branche, net als in 2013, met 1,5 procent groeit.

In de akkerbouw werden dit jaar al goede zaken gedaan. Het einde van het aardappelseizoen 2012/2013 ging gepaard met hoge exportcijfers en prima prijzen. De uienexport is na het recordniveau in 2012/2013 (1 miljoen ton) het nieuwe seizoen voorzichtig begonnen, maar het vooruitzicht is wederom positief. Volgens ING zorgt de groeiende wereldbevolking komende jaren voor een toenemende vraag.

Zuivel

De zuivel blijft volgens ING de 'witte motor' van de agrarische sector. "Het beperkte mondiale melkaanbod en de gunstige vraagontwikkeling hebben in 2013 geleid tot uitstekende prijzen. Voor 2014 lijkt deze positieve prijstrend door te zetten.''

Melkveehouders profiteren daarnaast van de dalende kosten van veevoer. Dit heeft ook gevolgen voor andere boerenbedrijven. Zo komen legpluimveehouders in 2014 volgens ING sectorbreed uit de rode cijfers.

Voor groente- en fruittelers zijn de vooruitzichten nog wisselvallig. Afgelopen jaar viel de export enigszins tegen en de verwachting is dat de prijsontwikkeling voorlopig minder goed zal zijn. Economisch herstel in afzetmarkten in de eurozone, Oost-Europa en Turkije fleuren de perspectieven voor de sierteelt in 2014 wel weer wat op, denkt ING.

Export

De aantrekkende export zorgt naar verwachting ook voor een opleving in andere branches: de industrie, de groothandel en het transport. De machinebouw en transportmiddelenindustrie zagen hun productie de afgelopen maanden al flink aantrekken.

De bouw, die het meer van de binnenlandse vraag moet hebben, vertoont volgend jaar nog steeds een lichte krimp, van 1 procent. ING rekent erop dat de nieuwbouwproductie van woningen en kantoren voorlopig blijft dalen.

Wegenbouwers hebben daarnaast last van de overheidsbezuinigingen op infrastructuur. Op de onderhoudsmarkt wordt wel lichte groei verwacht, mede door de verlenging van de verlaagde btw op arbeidskosten bij renovatie.