De gemiddelde bedrijfsgrootte bij oprichting in Nederland daalt gestaag. Waren hier in 2005 nog gemiddeld 1,6 personen bij betrokken, in 2011 was dit gedaald naar 1,3.

Dat blijkt vrijdag uit het rapport ‘het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De ontwikkeling hangt samen met het toenemend aantal zzp’ers onder nieuwbakken ondernemers. 

In Nederland komt de toename van het aantal zelfstandige ondernemers dan ook vrijwel volledig voor rekening van zzp’ers. In 2012 was ongeveer 10 procent van de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Deze groep omvat twee derde van alle zelfstandigen. In de meeste gevallen bieden zij diensten aan.

Het aantal zelfstandigen bedroeg in 2012 14,8 procent van de werkzame beroepsbevolking. Dat is internationaal gezien hoog.

"Het besef dat ondernemerschap een reële mogelijkheid is om economisch actief te zijn, lijkt in Nederland – wellicht niet altijd uit luxe – wel terrein te winnen", aldus het statistiekbureau.

Starten

Nederland behoort internationaal gezien ook tot de voorhoede op het gebied van aankomend en jong ondernemerschap. Gemeten naar het aantal mensen dat bezig is met het starten van een bedrijf of er onlangs een hebben opgericht, komt Nederland op de derde plaats, na de Verenigde Staten en Australië.

In 2011 kwam het aantal oprichtingen van bedrijven als percentage van het totale aantal ondernemingen uit op bijna 12 procent.

Hoewel de overlevingskansen van nieuwe bedrijven in Nederland bovengemiddeld zijn, is het aandeel snelle groeiers de laatste jaren afgenomen.