Supermarkten kennen hun personeel per 1 januari 2014 alvast een loonsverhoging toe van 1,25 procent, vooruitlopend op een nog af te sluiten cao.

Dat maakten de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen en het Vakcentrum Levensmiddelen maandag bekend.

De werkgevers zeggen dat zij niet willen dat medewerkers nadeel ondervinden van het feit dat de cao-onderhandelingen in de branche nog steeds vastzitten. Zij verwachten bovendien dat een deel van het personeel door een stijging van de pensioenpremie komend jaar toch al een daling van de koopkracht voor de kiezen krijgt.

Schoffering

Volgens onderhandelaar Fedde Monsma van CNV Dienstenbond klinkt de loonsverhoging fantastisch, maar is het in werklijkheid een ''schoffering van werknemers en vakbonden''.

''Dit betekent eigenlijk dat medewerkers in 2013 geen loonsverhoging meer krijgen. Voor dit jaar is er immers ook nog geen cao afgesproken.''

De vakbondman wijst er verder op dat 1,25 procent loonsverhoging voor een kassière van 18 jaar met 2 jaar ervaring, per uur niet meer dan 7 eurocent extra betekent.

De cao voor supermarkten geldt voor 260.000 medewerkers, van wie 80 tot 90 procent hulpkrachten die niet ouder zijn dan 23 jaar.

Hervatten

De supermarkten benadrukken dat zij het cao-overleg met de vakbonden zo spoedig mogelijk willen hervatten. ''Overleg kan ons ook helpen om de komende jaren een aantal ingewikkelde dossiers op te lossen.''

Maar Monsma stelt dat de bonden niet zullen toegeven. ''Beter geen cao dan een slechte cao. Wij bereiden voor komend jaar een langdurig actietraject voor.''