Voor het eerst sinds 2008 is de bouwproductie twee kwartalen op rij, het 2e en 3e kwartaal, gegroeid. Dat stelt ING Economisch Bureau vrijdag.

De groei was met respectievelijk 1,5 procent en 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal bescheiden en komt vooral voor rekening van de herstel- en verbouwmarkt. '

'Steeds vaker wordt er gekozen voor transformatie, renovatie of verduurzaming van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw'', aldus het bureau.

Ondanks de twee groeikwartalen krimpt de bouwproductie over heel 2013 nog wel, door een zeer zwak 1e kwartaal. En ook 2014 zal nog een kleine krimp laten zien, verwachten de ING-economen.

Een oorzaak is te vinden dat het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan twee jaar, tijdelijk onder het lage btw-tarief van 6 procent valt. Deze maatregel is verlengd tot het einde van 2014.