De zogenoemde Brainport-regio rond Eindhoven krijgt een eigen kredietunie. De Kredietunie Brabant wil meer mogelijkheden creëren voor coöperatieve kredietverlening voor het mkb in de regio.

Kredietunies verstrekken leningen tussen de 50 duizend en 250 duizend euro. Het zijn financiële coöperaties met een bancaire functie, die zonder winstoogmerk gunstige spaar- en leenmogelijkheden bieden aan hun leden.

Bedrijven in een bepaalde regio of sector brengen samen het geld bijeen, dat andere ondernemingen weer kunnen lenen. 

De Kredietunie Brabant wordt opgericht door een ondernemer, een bankier, een accountant en een organisatieadviseur. 

De initiatiefnemers denken dat een kredietunie in de Brainport-regio een goede kans van slagen heeft. De instelling zal aan het eind van dit jaar van start gaan. De eerste kredieten worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 verstrekt. 

De Kredietunie Brabant is aangesloten bij de landelijke Vereniging van Samenwerkende  Kredietunies. Deze vereniging is opgericht door vijf kredietunies in een proefperiode: Kredietunie Zeeland, Kredietunie Midden-Nederland, de BOVAG, NBOV en Kredietunie Brabant. De vereniging wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.