Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal binnenkort net zo normaal zijn als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. 

Verzekeraars zullen de komende jaren in rap tempo dergelijke verzekeringen op de markt brengen. Dat voorspelt het Verbond van Verzekeraars in een donderdag gepubliceerd rapport.

Cyberrisico's zijn net zo goed een gevaar voor de bedrijfscontinuïteit als een brand of diefstal. De kosten van cyberincidenten lopen in Nederland nu al in de miljarden euro’s per jaar, zegt de brancheorganisatie.

Cyberincidenten ontstaan door moedwillige aanvallen van buitenaf door computerhackers of virussen, al dan niet opzettelijke menselijke fouten of technisch falen.

Verenigde Staten

Steeds vaker komt de vraag op of cyberrisico’s ook verzekerbaar zijn. ''In de Verenigde Staten zijn verzekeraars daar al ver mee, in Nederland zijn er nog maar weinig cyberpolissen op de markt'', aldus de brancheorganisatie in het rapport 'Virtuele risico’s, echte schade’.

Cyberverzekeringen zijn vooral interessant voor bedrijven die in sterke mate afhankelijk zijn van ICT-systemen of veel gegevens beheren. Dat geldt bijvoorbeeld voor webwinkels die al gauw over duizenden contacten beschikken.

De cybermarkt brengt ook nieuwe verzekeringsvragen met zich mee. Materiële schade, zoals een brand in de serverruimte, is via traditionele verzekeringen gedekt. ''Schade aan data wordt echter zelden gezien als materiële schade. Reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen bieden doorgaans ook alleen dekking voor zaak- en letselschade, niet voor financieel nadeel als gevolg van een digitaal incident.''