De telecom-, IT- en mediasector zal mogelijk in 2014 enig herstel laten zien. De omzetgroei voor de sector zal bij gelijkblijvende volumes en een lichte prijsstijging uitkomen op ongeveer 1 procent.

Dit zegt ABN Amro in zijn dinsdag gepubliceerde sectorrapport.

Toch presteert de branche minder goed dan voorheen, nu de markt voor smartphones en tablets na jaren van ongeremde groei verzadigd raakt. Dit heeft als gevolg dat het accent zich verplaatst van hardware naar software als aanjager van de sector.

Voor 2013 voorziet ABN Amro dat de sector onder de nullijn blijft en een lichte krimp laat zien. Behalve met een tegenvallende conjunctuur heeft dit te maken met veranderingen van markten.

De mobiliteitstrend en digitalisering zorgen voor verschuivingen in het gebruik van media, veranderingen in de advertentiemarkt en nieuwe verdienmodellen.

Slecht jaar

Voor de tijdschriftenmarkt lijkt 2013 zelfs een zeer slecht jaar te worden door sterk dalende oplagen, afnemende losse verkoop en een daling in de advertentie-inkomsten van rond de15 procent, stelt ABN Amro.

''De verwachting is dat een groot aantal titels het eind van dit jaar niet gaat halen.'' Ook dagbladen kampen met een structureel advertentieverlies, hoewel de daling van oplagen beperkt blijft tot 2 procent.

Betaaltelevisie

Hoewel televisie te maken heeft met lagere reclame-inkomsten staat hier een groter gebruik video-on-demand en betaaltelevisie tegenover.

''Een verglijkbare ontwikkeling doet zich voor in de muziekindustrie, waarbij de opbrengsten uit digitale muziek de krimp van cd-verkopen volledig compenseren. In de totale muziekmarkt steeg het aandeel digitaal van 12 procent in 2011 naar 30 procent in 2012.'' ABN Amro verwacht dat dit marktaandeel eind 2013 naar 50 procent groeit.

Minder last

Het softwaresegment van de IT-branche heeft minder last van de recessie. Sinds 2010 blijft de jaarlijkse omzetgroei redelijk constant rond de 2 tot 2,5 procent. ''De markt voor apps groeit bovengemiddeld en ook beveiligingssoftware is populair.''

De telecomsector blijft onder druk staan. ''Zo zetten dalende omzetten en hoge investeringen de winstgevendheid onder druk.''

Om de levensvatbaarheid van bedrijven te vergroten, verwacht ABN Amro dat de trend naar internationale schaalvergroting zich voortzet.