Verwachte groei werkgelegenheid detailhandel en groothandel

De werkgelegenheid in de detail- en groothandel groeit de komende jaren, ondanks de magere economische groeiprognoses.

Dat blijkt uit sectoronderzoek van uitkeringsorganisatie UWV.

Het aantal werknemers in de groothandel stijgt met twintigduizend naar een half miljoen in 2018.

Het aantal vacatures stijgt van 43 duizend nu naar 54 duizend in de periode 2015-2018, zo is de verwachting. Ter vergelijking, op het toppunt in 2007 telde de sector 84 duizend vacatures.

De detailhandel, met momenteel 780 duizend werknemers goed voor 11 procent van de werkgelegenheid in Nederland, heeft er in 2018 volgens het UVW dertienduizend banen bij. Ook het aantal vacatures stijgt in dat jaar, naar 140 duizend zo is de verwachting.

Webwinkel

De groei in de detailhandel is onder andere te verklaren door de toenemende populariteit van webwinkels. In de sector worden daardoor meer banen gecreëerd, zoals in de logistiek, transport en inpakservice.

Een andere oorzaak is de vergrijzing. Doordat veel werknemers uittreden, krijgen lager opgeleiden en jonggehandicapten (wajongers) meer kans op een baan.

Flexwerk

De flexibele schil is in de detailhandel erg groot, maar liefst 40 procent heeft geen vast contract. In de groothandel, goed voor een omzet van 420 miljard euro, werken juist weinig flexwerkers. Zij maken slechts 3 tot 6 procent deel uit van de gehele branche.

Ook in de groothandel komen banen vrij vanwege de vergrijzing en is er zelfs sprake van schaarste de komende jaren. Dit geldt met name voor technische personeel en teammanagers.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie