Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf denken meer kans te maken bij een aanbesteding van hun eigen gemeente als ze in minder verstedelijkt gebied zijn gevestigd.

Dat blijkt uit onderzoek van Panteia onder ongeveer 2500 ondernemingen.

Gemiddeld denkt 27 procent van de ondervraagde mkb-ondernemers een streepje voor te hebben bij bestedingen van hun eigen gemeente. Dat percentage ligt rond de dertig procent bij bedrijven in minder verstedelijkte gebieden. In sterk verstedelijkte gebieden denkt negentien procent een wit voetje te hebben.

Nederlandse overheidsinstellingen streven er sinds een paar jaar naar om meer opdrachten aan kleinere bedrijven te gunnen. Zo mogen gemeenten opdrachten minder vaak bundelen, zodat meer kleinere opdrachten overblijven waar mkb'ers een offerte op kunnen uitbrengen.