De overheid is te groot in omvang, daarom is het van cruciaal belang dat er ambtenaren verdwijnen en het aantal rijksgebouwen inkrimpt om de financiën draaglijk te houden.
 

Dat zegt Michaël van Straalen, interim-voorzitter van werkgeversvereniging MKB-Nederland, in een gesprek met NU.nl.

"Sinds 2008 zijn we met elkaar in Nederland niet meer gaan verdienen, maar de uitgaven zijn vanaf die periode wel met 45 miljard euro gestegen", zegt Van Straalen.

In zijn ogen leidt een te grote overheid tot hoge lasten voor burgers en bedrijven. "Het is cruciaal dat het overheidsapparaat kleiner wordt. Daar gaat MKB-Nederland ook voor pleiten." 

Mee-ademen

Volgens Van Straalen moet de overheid mee-ademen met de economie. "Het is in feite een bedrijf, je moet dus ook kijken naar de flexibele schil en vaste bezetting binnen je organisatie." 

Er moet volgens de interim-voorzitter ook iets gebeuren aan de stijging van de loonkosten in de marktsector. "Daar zit geen rem op. Ondernemers betalen steeds meer aan sociale premies en pensioenkosten. Het bedrijfsleven kan die toegenomen lasten niet terugverdienen."

Van Straalen benadrukt dat ondernemers, in welke vorm dan ook, ook consumenten zijn en te maken hebben met alle andere maatregelen. "Daarom ben ik wel blij dat de voorgenomen bezuiniging op de zelfstandigenaftrek voor zzp'ers van tafel is."

Akkoorden

MKB-Nederland is tevreden dat er nu afspraken zijn gemaakt tussen politiek en sociale partners, waarbij iedereen binnenboord is gebleven.

"We moeten nu zorgen dat de afspraken geborgd blijven", zegt Van Straalen daarover. "Het zou merkwaardig zijn als een van de partners die betrokken was bij de totstandkoming van het sociaal akkoord, dat nu niet meer kan dragen vanwege politieke keuzes."

Van Straalen doelt op de vakbond FNV die maandagavond morrend akkoord ging met de wijzigingen in het sociaal akkoord, als gevolg van langdurig overleg tussen regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie.

De tweede vakbond van het land, het CNV, ging eerder die dag eveneens akkoord, zij het met minder tegenzin. 

Afwachten

Ook voor MKB-Nederland was het afwachten of er niet te veel van de gemaakte afspraken die in april werden gesloten zouden sneuvelen door toedoen van eerder genoemde oppositiepartijen en hield daarom voortdurend een vinger aan de pols.

Van Straalen: "Het naar voren halen van de maatregel om flexwerkers eerder een vast contract te geven, kan vervelend uitpakken voor met name kleine ondernemers. Maar zo moeten we allemaal geven en nemen."

Toekomst

Nu moeten de ogen gericht zijn op de toekomst, want de politieke onbalans, waarbij de VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer en daarom steun zochten en kregen bij D66, SGP en ChristenUnie, heeft volgens Van Straalen lang genoeg geduurd.

"De politiek bleef lang achter met haar verantwoordelijkheid te nemen, maar ik ben blij dat er nu overeenstemming is over het sociaal akkoord en het begrotingsakkoord met de extra bezuinigingen van zes miljard euro. Dat is te prijzen", aldus Van Straalen.

Lees meer over het mkb op NUzakelijk | Belangrijkste punten uit het akkoord | Chronologie onderhandelingen