Bouwsector richt zich op werkzekerheid

De bouw- en infrasector investeert de komende twee jaar 120 miljoen euro in de arbeidsmarkt voor werkbehoud en het tegengaan van werkloosheid.  Er komen geen extra banen bij.

Dat ontvouwt de sector in zijn plannen voor de komende twee jaar.

Sociale partners werden het hierover eens maandag in het bijzijn van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De sector betaalt 60 miljoen euro zelf, de andere 60 miljoen wordt neergelegd door het ministerie van SZW.

Er wordt in de nieuwe plannen vooral ingezet op het begeleiden van werk naar werk en het voorkomen van werkloosheid van oudere werknemers die een zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg volgen.

Tekort

De betrokken partijen vrezen dat op de middellange termijn een tekort aan goed geschoold personeel dreigt.

"Werknemers die de sector straks keihard nodig heeft, worden nu ontslagen. Er worden nu nauwelijks leerlingen opgeleid, terwijl die straks hard nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar vakkrachten", aldus werkgevers- en werknemersverenigingen in een toelichting.

Forse investeringen

Hoewel de vakbonden het sectorplan een goede zet vinden, benadrukken zij dat er ''forse investeringen'' nodig zijn om de bouw er structureel bovenop te helpen.

''Het op gang brengen van de bouwproductie is de enige structurele oplossing voor het huidige overschot van personeel en het tekort aan vakbekwaam personeel op de middellange termijn'', zegt Charley Ramdas, vicevoorzitter FNV Bouw.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie