De Nederlandse industrie heeft vorig jaar minder gepresteerd op het gebied van energiebesparing, zegt Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken.

De totale besparing ten opzichte van het voorgaande jaar kwam uit op 12,4 Petajoule (PJ), wat overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van 190.000 huishoudens.

In 2011 realiseerde de industrie nog een besparing gelijk aan het energieverbruik van 250.000 huishoudens.

De bedrijven noemen als belangrijke oorzaak voor de tegenvallende resultaten de terughoudendheid bij bedrijven om grote investeringen te doen wegens de onzekere toekomstverwachtingen in verband met de economische crisis.

De overheid heeft met circa 1000 ondernemingen meerjarige afspraken gemaakt over energiebesparing. Samen zijn deze bedrijven goed voor ruim 80 procent van het industriële energieverbruik.