De Staat acht de beurskoers van SNS Reaal op het moment van de nationalisatie niet relevant voor de waardering van de bankverzekeraar.

Dat blijkt uit het verzoekschrift  tot cassatie schadeloosstelling dat deze week officieel is ingediend bij de Hoge Raad. 

De Staat maakte in augustus bekend in cassatie te gaan (in beroep bij de Hoge Raad, red.) tegen een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer besloot in juli dat een panel van deskundigen zich over schadevergoedingen voor gedupeerde SNS-beleggers moet gaan buigen. Die zou volgens het rechterlijk orgaan op voorhand in ieder geval hoger dan nul moeten uitvallen, het eerdere aanbod van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Volgens verantwoordelijk minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën "hecht de Ondernemingskamer in ieder geval te veel gewicht aan de beurskoers". Er zou vooral naar de intrinsieke waarde gekeken moeten worden, oftewel de waarde van alle bezittingen van de onderneming minus de schulden die er zijn. 

Slotkoers

De beleggers zelf, verenigd in de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Stichting Obligatiehouders SNS (SOS), stelden eerder tegenover NU.nl de slotkoers van SNS Reaal juist een goed uitgangspunt te vinden voor de schadeloosstelling.

De slotkoers was 84 cent per aandeel. "In die koers waren alle negatieve en positieve verwachtingen verdisconteerd", aldus de VEB in augustus.

Voorspelbaar

"Al met al is het verzoekschrift vrij voorspelbaar", stelt Frans Faas van de Stichting Obligatiehouders SNS in een reactie. "Overal waar de minister op de vingers getikt wordt door de Ondernemingskamer, zegt de tegenpartij: dit klopt niet."

"Eigenlijk kan je niet anders dan de beurskoers als vertrekpunt nemen, de intrinsieke waarde kan misleidend zijn", aldus Faas. "Ik kan me wel voorstellen dat er een afslag op komt, maar daarbij moet wel verschil gemaakt worden tussen obligatiehouders en aandeelhouders."

Een ander belangrijk bezwaar dat de Staat tegen het besluit van de Ondernemingskamer opwerpt, is het oordeel dat de schadeloosstelling hoger moet zijn dan nul euro.

Daardoor sluit de Ondernemingskamer op voorhand uit dat dat de schadeloosstelling nog op nul euro zou kunnen uitkomen, aldus het verzoek. Dit terwijl deskundigen best tot het oordeel zouden kunnen komen dat het toekomstperspectief van SNS Reaal inderdaad faillissement of liquidatie was en de waarde dus nul euro, zoals minister Dijsselbloem eerder concludeerde.

Northern Rock

Als voorbeeld in het verzoekschrift wordt de Engelse bank Northern Rock aangehaald. Hierbij is de waarde, en ook de schadeloosstelling, uiteindelijk op nul euro bepaald, terwijl de beurskoers bij de nationalisatie 90 pence bedroeg.

Het ministerie van Financiën wil eerst een uitspraak van de Hoge Raad over de vraag hoe de bij SNS voor het eerst gebruikte Interventiewet moet worden uitgelegd, voordat het deskundigenonderzoek begint.

De Interventiewet geeft De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën bepaalde bevoegdheden om snel in te grijpen als een financiële onderneming in zwaar weer verkeert.