Een groep belangenbehartigers voor zzp’ers geeft dinsdag een petitie voor behoud van de zelfstandigenaftrek af aan Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Van Haersma-Buma (CDA).

Initiatiefnemers FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige Ondernemers hopen de aangekondigde bezuiniging op de zelfstandigenaftrek hiermee terug te kunnen draaien. Ruim 66.000 zzp’ers zetten hun handtekening onder het bezwaarschrift.

De partijen begonnen de petitie vanwege de lastenverzwaringen die zelfstandigen in de kabinetsplannen in het vooruitzicht worden gesteld. Vanaf 2015 zou er 300 miljoen bezuinigd worden op de zelfstandigenaftrek, de belastingvrije som die ondernemers van hun winst af mogen trekken.

Volledig behoud

Eerder werd gesproken over het volledig schrappen van de aftrekpost, maar op Prinsjesdag werd bekend dat het bij een bezuiniging zou blijven.

Volgens de belangenbehartigers zou de overgebleven maatregel echter alsnog een zware slag zijn voor kleine ondernemers. Zij pleiten voor een behoud van de huidige zelfstandigenaftrek, waarbij de belastingvrije som 7.280 euro bedraagt.

De actiegroep wilde de petitie in eerste instantie aanbieden aan regeringspartijen PvdA en VVD, vertelt Johan Marrink, directeur van ZZP Nederland. "Maar die stonden daar niet voor open."

Marrink verwacht dat oppositiepartijen CDA en D66 wel een vuist kunnen maken. "D66 heeft tijdens de Algemene Beschouwingen laten weten de bezuiniging van 300 miljoen helemaal te willen terugdraaien."

Schijnconstructies

Tijdens diezelfde Algemene Beschouwingen liet premier Mark Rutte weten dat hij met de bezuiniging zogenaamde schijnconstructies wilde aanpakken. Hierbij ontslaan bedrijven hun werknemers om hen als zzp’er weer in dienst te nemen.

Volgens Marrink is dit een "broodjeaapverhaal". "Daar moet zeker iets aan gebeuren, maar dat is vooral een probleem aan de werkgeverskant. Deze lastenverzwaring treft alle zzp’ers."

"De zelfstandigenaftrek is bedoeld om ondernemerschap te stimuleren", voegt Marrink toe. "Als je die voordelen af wilt nemen door de belastingstructuren te wijzigen moet je zzp’ers ook als werknemer benaderen en bijvoorbeeld een cao opstellen. Niet dat we dat willen, maar zzp’ers worden nu met alle bezuinigingen te hard aangepakt."

D66

Alexander Pechtold laat in een voorafgaande reactie weten niet blij te zijn met de maatregel. "De Nederlandse economie telt meer dan 700.000 zzp’ers. Zij leveren een grote bijdrage met hun ondernemerszin. Lastenverzwaring voor deze groep is juist in deze tijd moeilijk te verteren, zeker omdat zzp’ers zelf geen aanspraak maken op de sociale voorzieningen, zoals de WW of de WIA."