Werkgevers die hun personeel vragen om een deel van hun salaris in te leveren, zijn in Nederland geen uitzondering meer.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van loonstrookverwerker ADP en organisatieadviesbureau Berenschot. Eerder dit jaar zorgden dergelijke verzoeken tot flinke commotie.

ADP en Berenschot ondervroegen meer dan 1000 medewerkers van personeelszaken. Dit jaar verzocht 4 procent van hen het personeel tevreden te zijn met een lager inkomen.

''Dit komt neer op 25.000 bedrijven in Nederland.'' Volgens de onderzoekers heeft 17 procent van de werkgevers in de bouw het personeel gevraagd om salaris in te leveren. In de sector advisering & onderzoek en vervoer & opslag heeft bijna 1 op de 10 bedrijven een loonoffer gevraagd. In de informatie- en communicatiebranche is dat 7 procent.

Cao

Opvallend is dat ook aan werknemers die onder een cao vallen gevraagd is salaris in te leveren (5 procent), terwijl dit volgens de meeste cao's verboden is.

Een ander populair middel om de kosten te drukken is demotie. Meer dan een kwart van de organisaties vraagt werknemers een stapje terug te doen. Hoogstwaarschijnlijk zakken meer werknemers in het komende jaar in functie, 15 procent van de werkgevers onderzoekt de mogelijkheden hiertoe.

Naast het inleveren van salaris en een eventuele demotie kampen werknemers met versoberende voorwaarden. Zo daalde het aantal bedrijven dat de reiskosten vergoedt en is ook een vergoeding voor studiekosten steeds minder aan de orde.

Ook regelingen als het collectief pensioen, een jubileumuitkering, een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering, een thuiswerkvergoeding en ouderschapsverloven moesten het ontgelden.