New York en de VS kennen grote problemen op het gebied van watermanagement. Het Nederlandse bedrijf Tygron moet er met ‘serious games’ voor gaan zorgen dat Amerika beter beschermd wordt tegen wateroverlast.

Ernstige wateroverlast als gevolg van noodweer is in Amerika aan de orde van de dag. In een gemiddeld seizoen razen 12 stormen, 6 orkanen en 3 zware orkanen het land vanaf de Atlantische oceaan binnen.

‘Superstorm Sandy (2012) zorgde voor chaos in New York, orkaan Katrina (2005)staat met bijna 2000 doden en een geschatte 81 miljard dollar aan schade nog in het geheugen gegrift. “Be prepared, get a plan”, kopte de campagne van de landelijke weerdienst begin dit jaar dan ook.

Vreemde eend

Aan dat plan wordt gewerkt. Onder meer door Nederlandse architecten en watermanagers. En door een ietwat vreemde eend in de bijt, het Haagse gamebedrijf Tygron. “Onze games zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan”, zegt oprichter Jeroen Warmerdam.

Afgelopen maand pitchte het bedrijf  voor experts in New York. Tygron werd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgenodigd voor een werkbezoek over watermanagement. ‘Wij waren het enige kleine bedrijf, tussen reuzen als Royal HaskoningDHV en Arcadis’, glundert Warmerdam.

Problemen

Tygron maakt games die complexe vraagstukken omtrent gebiedsontwikkeling verhelderen en daarmee de voortgang versnellen. De beleidsmakers van alle betrokken partijen - soms wel 60 -  spelen een realistisch spel waarin moet worden samengewerkt om problemen op te lossen.

‘In de werkelijke wereld leiden de verschillende belangen van de stakeholders vaak tot conflicten’, zegt Warmerdam. ‘In het spel worden de problemen eerder op tafel gelegd en opgelost.’ Want alleen op die manier kan een volgend level worden bereikt.

Veranderingen

En dat is niet onwenselijk waar het vraagstukken over ruimtelijke ordening en watermanagement betreft.  Hoe houd je bijvoorbeeld een stad  veilig en leefbaar als wateroverlast continue op de loer ligt? Daarvoor dienen vaak ingrijpende veranderingen te worden doorgevoerd.

Die veranderingen beginnen bij de bevoegde managers, burgemeesters en uitvoerders. “Manhattan kan weerbaarder worden gemaakt door huizen te beschermen of collectieve waterkeringen te maken”, zegt Warmerdam. “Maar er moet heel wat gebeuren voordat die er zijn.”

Rechter

En laat dat nu juist een probleem zijn in Amerika. “Bij het minste of geringste probleem stappen ze daar naar de rechter”, zegt Warmerdam.  “Wil je een weg verplaatsen, dan wordt de lokale bevolking boos omdat de stad niet meer bereikbaar is.” En dat kost bakken met geld.

Op de lange termijn moet zo’n ingreep bovendien tot verbetering leiden. “Tygron trekt het pad glad door de lange termijnvisie in een game te visualiseren”, beweert Warmerdam.  En daarmee kreeg het bedrijf voet aan wal aan de andere kant van de oceaan.

New York

New York moet het eerst geholpen worden met het managen van waterproblemen, maar de rest van Amerika volgt snel. “De vraag is niet of het doorgaat, maar wanneer”, zegt Warmerdam, die zich het afgelopen jaar volledig stortte op zijn Amerikaanse droom.

Dit jaar werd een kantoor geopend in New York. Tygron werd bovendien sponsor van H2O9, een Nederlands-Amerikaanse conferentie over watermanagement. “Studenten en onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology experimenteren ook met onze games”, zegt Warmerdam.

Verdienmodel

Het bedrijf, dat in 2009 werd opgericht en onderdeel is van incubator YES!Delft, maakte bovendien een ommezwaai in het verdienmodel. In plaats van de games zelf te maken, wordt de technologie nu onder licentie verkocht. “Dat is nodig om te kunnen opschalen”, zegt Warmerdam.

Het aantal spelers van het ‘watermanagementspel’ is inmiddels zo groot geworden dat Tygron zich moet focussen op training. “Stedelijke ontwikkeling is immens  complex geworden”, zegt Warmerdam.

En dat moet het gamebedrijf de hele wereld over doen zeilen. “We hebben net een kantoor geopend in Johannesburg.”