Gemeenten waarvan een aanzienlijk percentage van de beroepsbevolking zzp'er is, verwachten grote problemen voor deze groep door de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl.

Andreé van Es, wethouder voor Werk en Inkomen in Amsterdam, noemt zzp'ers "heel belangrijk" voor de stad. De zelfstandigen nemen 15,7 procent van de beroepsbevolking van de hoofdstad voor hun rekening.

"De bezuiniging op zzp'ers is een klap die veel van hen niet zal overleven. Vooral voor diegene die dankzij de zelfstandigenaftrek het hoofd maar net boven water kunnen houden", zegt Van Es.

Ook Den Haag en Utrecht hebben een hoog percentage zelfstandigen van de beroepsbevolking. Respectievelijk 11,9 en 12,3 procent.

Henk Kool, wethouder van Werkgelegenheid in Den Haag, vreest dan ook dat de maatregel slecht voor zijn stad zal uitpakken. "Als het inkomen van deze mensen nog meer daalt, houden ze het mogelijk niet meer vol. Vervelend voor hen, maar ook voor Den Haag", zegt Kool.

Hans Spigt, als wethouder verantwoordelijk voor Werk en Inkomen in Utrecht, maakt zich eveneens zorgen over de gevolgen van de bezuiniging. "Ik vrees dat het ondernemerschap op deze manier in de kiem wordt gesmoord."

Klik op de gemeente voor meer informatie. De gegevens zijn afkomstig van DR3Data en CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Prinsjesdag

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben met Prinsjesdag besloten de zelfstandigenaftrek voor zzp'ers te versoberen door er vanaf 2015 structureel 300 miljoen euro op te bezuinigen.

Met de versobering verwachten de gemeenten dat er een grotere aanspraak op sociale voorzieningen zoals de bijstand wordt gedaan omdat zzp'ers in de financiële problemen komen door dalende inkomsten.

Kosten

"De gemeente draait voor die kosten op, dus Den Haag wordt door deze maatregel getroffen. Dat kan slecht uitpakken", zegt Kool. "We kunnen op gemeentelijk niveau niet de bezuinigingen van het Rijk opvangen, maar in Den Haag moet de economie wel blijven draaien", aldus de wethouder.

"We vrezen voor een forse impact in Amsterdam" laat Van Es weten. "Zzp'ers zijn een kurk geworden waarop de Amsterdamse economie drijft."

Schagen

De gemeente Schagen, klein van omvang maar met bijna een kwart zzp'ers onder de beroepsbevolking de stad met het hoogste percentage in Nederland, krijgt van de Sociale Dienst steeds vaker de melding dat zzp'ers hulp zoeken omdat ze het op eigen houtje niet volhouden.

"De uitkeringen onder deze groep neemt substantieel toe. Dat betekent lastenverzwaring voor de gemeente Schagen" zegt Ben Blonk, wethouder van Werk en Inkomen van de Noord-Hollandse gemeente.

Crisis

Volgens de bestuurders zijn flexwerkers juist nodig om uit de economische malaise te komen. "Zzp'ers zijn daarin een reddingsanker", zegt Kool.

Dat beaamt ook Blonk: "Zzp'ers zijn nodig om de economie aan te jagen als het financieel even tegen zit. Ik vraag me daarom af of dit verstandig beleid is."

Overbruggingskrediet

De gemeenten hebben al verschillende maatregelen genomen en moedigen aan bestaande te gebruiken. Zo kunnen zzp'ers die aantoonbaar last hebben van de crisis, maar een goede bedrijfsvoering hebben, gebruik maken van een overbruggingskrediet via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz). 

Daarbij zijn in sommige steden extra initiatieven gestart om zzp'ers te ondersteunen in advies en financieel opzicht. Zo biedt de gemeente Den Haag voor deze doelgroep flexibele en goedkope werkplekken aan.

Maar de bemoeienis kan niet te ver reiken. Want, zo waarschuwen de wethouders, het kan niet zo zijn dat de overheid een beroepsgroep subsidieert. Er wordt ook geen extra geld gevraagd van het Rijk.

Kritiek

Desondanks wordt er wel stevige kritiek geuit op de bezuiniging. "We hebben het kabinet er op gewezen dat deze maatregel niet handig is", zegt Van Es.

De gemeente Den Haag wijst er op dat veel zelfstandigen bij ministeries werken. "Het Rijk treft zichzelf hiermee. Deze maatregel is contraproductief", zegt Kool.  

Vanuit Utrecht worden werkgevers en werknemers opgeroepen om "stevig" met elkaar op rijksniveau over de bezuiniging te praten.

"Hoe je het wendt of keert, dit is een rem op ondernemerschap. Je dwingt mensen in dienstverband te gaan. Het is een slechte maatregel, "aldus Spigt.

Lees meer over zzp'ers op NUzakelijk