De voorwaarden voor bankleningen aan het MKB zijn het afgelopen kwartaal aangescherpt. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat twee derde van de banken de regels strenger heeft  gemaakt.

Een meerderheid van de banken schat de risico’s die aan deze leningen verbonden zijn hoger in. De vooruitzichten zijn somber in veel bedrijfstakken.

Ook de kosten voor het verbeteren van de vermogenspositie van banken wordt als reden van het aanscherpen van de regels genoemd.

Een derde van de banken in Nederland rapporteert een daling in de vraag naar krediet door het mkb.