Het Nederlandse midden- en kleinbedrijven (mkb) is internationaal zeer actief. Dat blijkt uit onderzoek van de ING onder 383 mkb-bedrijven.

Tweederde van de respondenten geeft aan al internationaal zaken te doen, daarbij zegt 16 procent van plan te zijn om dit de komende twee jaar te gaan doen.

Iets meer dan de helft (51 procent) van de internationaal actieve bedrijven doet zaken met Duitsland, maar ook met België (38 procent) wordt veel gehandeld.

Opmerkelijk is dat de ondervraagden zeggen meer zaken te doen in China, dan in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Positief

De vooruitzichten van de groep bedrijven die zaken doen in het buitenland is voor de komende twee jaar overwegend positief. 83 procent verwacht in meer of mindere mate groei van hun export.

Waar kleine bedrijven (een tot vijf medewerkers) vooral een exportgroei verwachten naar Duitsland, België en overige West-Europese landen, denken de grotere ondernemingen naast Duitsland ook groei te realiseren in China en verre opkomende markten.

Belemmeringen

De bijna vierhonderd ondervraagde mkb-bedrijven geven ook aan dat er belemmeringen zijn om de buitenlandse zakenmarkt te betreden en er actief te blijven. 

Financiering (21 procent), het vinden van goede zakelijke partners (26 procent) en betere marktinformatie (22 procent) worden het meest genoemd. Bijna de helft (48 procent) heeft behoefte aan ondersteuning van bijvoorbeeld de Nederlandse overheid.

Handelsmissiefonds

Het rapport volgt op het startsein van het Oranje Handelsmissiefonds. Een initiatief van MKB-Nederland, KLM en ING, ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit fonds verleent vijf jaar lang aan tien Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk steun bij een stap naar het buitenland. Het gaat hierbij vooral om het delen van kennis en een internationaal netwerk.