De top van de in 2009 failliet verklaarde zorginstelling Meavita was niet in staat om de forse financiële problemen waarmee het bedrijf kampte het hoofd te bieden. Dat is de conclusie van twee jaar onderzoek naar het faillissement en de rol van het bestuur en de toezichthouders. 

De resultaten werden donderdag gepubliceerd. 

De samenstelling van het bestuur was niet 'optimaal', mede er lange tijd geen financieel directeur was. Ook was het aantal wisselingen binnen het bestuur te groot, aldus de onderzoekers.

Zij konden daardoor niet goed omgaan met de 'zorgelijke financiële situatie' waarin het fusiebedrijf verkeerde. De toezichthouders, onder voorzitterschap van VVD-senator Loek Hermans, wachtte te lang met ingrijpen. 

Meavita leed tussen 2006 en 2008 forse verliezen, waardoor het eigen vermogen met ongeveer tachtig miljoen euro afnam. Die sterke daling is voor het overgrote deel te wijten aan het beleid, zo schrijven de onderzoekers. Toch weigeren zij te concluderen dat er sprake was van wanbeleid.

Reactie bestuurders

De voormalige bestuurders en commissarissen laten in een schriftelijke reactie weten dat ze erkennen dat "sommige van hun keuzes, en de daaruit voortvloeiende maatregelen, anders hebben uitgepakt dan verwacht".

"Maatregelen, zoals overheveling van thuishulp naar gemeenten, bleken ingrijpender voor de organisatie dan de fusiepartners vooraf hadden ingeschat", schrijven zij. 

Meavita ontstond in 2007 uit de fusie van vier thuiszorgbedrijven, die op dat moment financieel gezond waren. Het werd het grootste thuiszorgbedrijf in Nederland met twintigduizend medewerkers, maar ging twee jaar later failliet, waarna duizend mensen werden ontslagen.

Aansprakelijkheid

Het onderzoek naar Meavita werd ruim twee jaar geleden ingesteld, nadat Abvakabo FNV een procedure aanspande bij de ondernemingskamer. De vakbond wilde zo de top van de zorginstelling financieel aansprakelijk kunnen stelen voor het bankroet.

De Ondernemingskamer gaf vervolgens opdracht tot het onderzoek en moet aan de hand van het rapport nu vaststellen of de bestuurders aansprakelijk zijn.

Abvakabo

Abvakabo FNV spreekt in een reactie van een 'schokkend' rapport. "Het is stuitend dat een organisatie in korte tijd tachtig miljoen eigen vermogen verkwanselt en een schuld achterlaat van 48 miljoen euro", aldus voorzitter Corrie van Brenk. "De bestuurders en toezichthouders die verantwoordelijk waren, mogen hier niet mee wegkomen."