De regeringscoalitie wil zzp'ers in 2015 extra gaan belasten door een half miljard euro aan lastenverzwaringen op te leggen.

Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van een betrokkene.

Oorspronkelijk zou de belasting in 2014 doorgevoerd moeten worden, maar daar zagen de regeringspartijen vanaf omdat dit te ingewikkeld zou zijn.

De VVD en PvdA zijn naarstig op zoek naar oplossingen om het begrotingstekort te dichten. Het kabinet heeft aangekondigd in 2014 zes miljard euro extra te bezuinigen.

Volgens de krant zouden werkgevers teveel worden verleid om zelfstandigen in dienst te nemen; de lasten voor werkgevers zijn lichter, en de zzp'ers zouden veel geld overhouden dankzij aftrekposten.

Hiermee lijkt de coalitie de bevindingen van de commissie Van Dijkhuizen over te nemen. Daarin wordt voorgesteld om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.

De commissie Van Dijkhuizen stelt voor dat de voorgenomen korting van 500 miljoen euro op de ondernemersfaciliteiten kan worden vervangen door de zelfstandigenaftrek (in 2012 7.280 euro) af te schaffen.

D66

D66 vindt dat zzp'ers al te vaak zijn geraakt door plannen van het kabinet. "Dit voorstel is het derde in korte tijd", aldus Kamerlid Kees Verhoeven.

"De VVD maakt het ondernemen steeds lastiger op deze manier en dat verbaast me wel. Dit vernietigt werk en banen." De partij wil snel na het zomerreces een Tweede Kamerdebat over de voornemens van de coalitie.

Verhoeven wijst er op dat VVD en PvdA onlangs al een 'startersboete' introduceerden die ondernemers aan de Kamer van Koophandel moeten betalen.

"Ook houdt het kabinet vast aan de verplichte heffing van productschappen voor ondernemers, hoewel een meerderheid eerder van deze ondernemersheffing af wilde."

CDA

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum sluit zich aan bij Verhoeven. "Juist in een tijd waarin het moeilijk is een vaste baan te vinden, moeten zzp'ers niet door lastenverzwaringen in onzekerheid worden gebracht.''

Hij stelt dat VVD en PvdA de ongelijkheid tussen zzp'ers en vaste werknemers willen aanpakken maar daarbij voorbij gaan aan het feit dat werknemers allerlei verzekeringen collectief geregeld hebben die zzp'ers zelf moeten organiseren.

PvdA

PvdA-Kamerlid Ed Groot weerspreekt de kritiek en stelt dat op dit moment sommige werkgevers de belastingen ontwijken door hun werknemers voortaan in dienst te nemen als schijnzelfstandige.

"Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat de verschillende fiscale voordelen voor ondernemers en zelfstandigen worden versimpeld en dat er meer nadruk komt te liggen op groei. Deze voorstellen moeten nog worden uitgewerkt en maken deel uit van de begroting voor 2015 en spelen dus geen rol in de begroting voor 2014.''

Eenzijdig

FNV Zelfstandigen vindt het vraagstuk te eenzijdig. "Ik word een beetje moe van de vergelijkingen tussen zzp'ers en werknemers in vaste dienst", zegt beleidsmedemerker van de vakbond Josien van Breda tegen NU.nl.

"Je kunt die twee groepen niet met elkaar vergelijken. Ondernemers lopen risico en moeten zelf zorgen voor investeringen. Wij zeggen niet op voorhand 'nee' tegen aanpassingen van de zelfstandigenaftrek, het ligt er alleen aan wat er voor in de plaats komt."

Van Breda stelt ook dat er in de discussie geen onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen die daar zelf voor kiezen, en werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die worden gepusht om voor zichzelf te beginnen. 

 "Ik vraag me af of die mensen wel echt ondernemers zijn", zegt Van Breda over die laatste groep. "De focus ligt op de schijnconstructies, maar je moet oppassen dat je de goede niet ook meepakt."

Verbaasd

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), belangenbehartiger van zelfstandigen, zegt in een reactie 'verbaasd' te zijn over de eventuele lastenverzwaring.

"De Commissie van Dijkhuizen presenteert maatregelen die ondernemers uit zouden moeten dagen om te groeien en te vernieuwen. Inbreuk maken op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, staat echter haaks op het standpunt om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren."

PZO is van mening dat de 800.000 zelfstandigen in ons land al te vaak de rekening van het begrotingstekort voor hun kiezen krijgen.  

"Men zou onterecht teveel geleid worden door de voordelen die het zelfstandig ondernemerschap zou bieden. Men gaat hier echter geheel voorbij aan de bewust economisch zelfstandige ondernemers. Ondernemers die doelbewust voor het ondernemerschap hebben gekozen met alle risico's van dien. Juist deze groep ondernemers zou verder gestimuleerd mogen worden nu het bij uitstek zelfstandige ondernemers zijn die de economie uit het slop kunnen trekken", aldus het PZO.

Kritisch

Het Centraal Planbureau (CPB) keek vorig jaar ook al kritisch naar de fiscale aftrekmogelijkheden voor zzp'ers. Zelfstandigen houden mede als gevolg van de mkb-winstvrijstelling (in 2013 14 procent van de winst) en de zelfstandigenaftrek meer over van een verdiende euro dan een werknemer in vaste dienst. 

Van de zelfstandigenaftrek kunnen alle zzp'ers gebruik maken, ook als daar geen 'economische ratio' voor is. De stimulering van innovatie is maatschappelijk gewenst, maar de uitwerking ervan kan leiden tot verspilling, schrijft het CBS.

De mkb-winstvrijstelling is volgens het CPB wel in orde, omdat deze maatregel gericht is op het maken van winst, en niet op belastingontwijking.

Sociaal akkoord

Ook het sociaal akkoord dat in april van dit jaar werd gesloten, boog het hoofd over zzp'ers. Onder aanvoering van de vakbonden werd door de sociale partners afgesproken om de 'doorgeslagen flexibilisering' op de arbeidsmarkt' terug te dringen.

Schijnconstructies met buitenlandse werknemers worden verboden, het aantal tijdelijke contracten wordt beperkt en er komt een verbod op een nulurencontract in de zorg, zo valt te lezen in het akkoord.

Lees meer zzp-nieuws op NUzakelijk