De prijs voor bankkrediet voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaat nog verder omhoog.

Die verwachting spreekt een aantal Nederlandse banken maandag uit tegenover het Financieele Dagblad.

ABN Amro, ING en Rabobank zien dat een steeds groter deel van het mkb naar bijzonder beheer moet, de 'intensive care' van de bank. Dit geldt voor tot een kwart van de mkb-klanten.

Voor deze 'probleemkredieten' moet een bank zeker vier keer zoveel kapitaal aanhouden als voor een krediet met een normaal risico. Dit moet worden gecompenseerd. Hoeveel de prijs van bankkrediet zal stijgen, hangt af van de risico-inschatting.

Wel benadrukken de bankiers dat zij nog altijd openstaan voor de aanvraag van nieuwe kredieten. Banken zijn echter kritischer geworden bij de acceptatie. "Vroeger was het soms te veel 'u vraagt en wij leveren'", aldus ABN Amro.

Groeibreker

Het gebrek aan krediet voor bedrijven dreigt een 'groeibreker' te worden, zo stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie.

Volgens de werkgeversorganisaties moeten banken de ruimte krijgen en moeten er meer mogelijkheden voor alternatieve financiering komen, zoals kredietunies, onderhandse leningen en crowdfunding.

Er moet haast gemaakt worden met de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Van Dijkhuizen over een andere financiering van hypotheken en van de commissie-Hoek, die heeft bekeken welke rol institutionele beleggers kunnen spelen, zo stellen de organisaties.