Ondernemers zijn somberder geworden over hun bedrijfsvoering.

Ze grijpen iedere mogelijkheid aan om te bezuinigen, zo blijkt uit een enquête van Het Financieele Dagblad en marktonderzoeksbureau TNS Nipo.

Van de ondernemers van de 980 ondervraagde bedrijven is 58 procent negatief over de ontwikkeling van omzet, winst, het aantal opdrachten en personeelskosten. In de afgelopen 11 maanden is dit percentage nog niet zo hoog geweest.

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan zeer sterk of matig sterk op de kosten te letten. Slechts 1 op de 10 zegt helemaal niet te bezuinigen.

Er wordt vooral bezuinigd op persooneelsuitgaven, onder meer door het schrappen van externen en het aangaan van tijdelijke contracten.

Meer nieuws over ondernemen lees je op NUzakelijk.nl