De regels waaronder controlerend accountants werken, worden aangescherpt door beroepsorganisatie NBA. Onder meer sponsoring en het aannemen van dure cadeaus worden met de verordening aan banden gelegd.

Aanleiding is het feit dat de samenleving strengere eisen is gaan stellen aan de onafhankelijkheid van de controlerend accountant, stelt de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants dinsdag.

Regels om de onafhankelijkheid van controlerend accountants te waarborgen bestaan wel, maar zijn nog vrij ruim. Accountantskantoren kunnen nu nog een bedrijf sponsoren waarvoor zij ook de controle op de boeken uitvoeren.

Voorbeeld is BDO, sponsor van Ajax. De NBA wil hier een einde aan maken. Het aannemen van cadeaus boven de vijftig euro moet meer worden ontmoedigd, vindt de beroepsorganisatie.

Nieuwe wetgeving

Een deel van de verordening is het gevolg van nieuwe wetgeving die op 1 januari inging. Daarin wordt het accountants onder meer verboden om adviesdiensten te verlenen aan een controlecliënt.

Een ander deel vloeit voort uit keuzes van de beroepsorganisatie zelf. De verordening wordt de komende maanden voorgelegd aan de NBA-leden. In december wordt een besluit verwacht.

Ook nu bestaan er al eisen voor de onafhankelijkheid van accountants, maar deze kunnen volgens de beroepsgroep scherper en helderder worden geformuleerd.

Het voorstel wordt de komende maanden voorgelegd aan de achterban van de NBA. Het besluit over de nieuwe regels volgt op de ledenvergadering in december.