Sinds eind 2012 versnelt het verlies van werkgelegenheid in het mkb. In 2013 zal het aantal banen naar verwachting met 1,25 procent afnemen.

De verwachting dat de markt langdurig weinig groei zal laten zien, zorgt ervoor dat bedrijven minder hun best doen personeel vast te houden, zo laat onderzoeksbureau Panteia/EIM maandag weten.

Het mkb heeft veel last van de achterblijvende binnenlandse bestedingen. Hierdoor neemt de afzet dit jaar af met twee procent en staat de winst onder druk.

Als gevolg van de afkalvende winst en de noodzaak tot kostenbesparingen zal de werkgelegenheid binnen het midden- en kleinbedrijf afnemen met ruim 55.000 personen.

In 2014 kan het mkb zich mogelijk optrekken aan het voorzichtig herstel van de Europese economie. Dit zal echter nog niet genoeg zijn om de krimp van werkgelegenheid een halt toe te roepen. Volgend jaar zal het aantal banen nog met 15.000 afnemen.

Zelfstandigen

In 2013 zullen relatief veel personen als zelfstandige aan de slag gaan, zo verwachten de onderzoekers, omdat er voor hen geen perspectieven als werknemer zijn. Om toch aan het werk te blijven, nemen zij hun toevlucht tot het ondernemerschap.

Tegelijkertijd zullen veel zzp’ers het bijltje erbij neergooien door gebrek aan omzet. Per saldo zal het aantal zelfstandigen met 0,5 procent toenemen.

De groei van het aantal zzp’ers wordt ook bevorderd door stimulerend overheidsbeleid en de toegenomen maatschappelijke waardering. Ook volgend jaar zal het aantal zelfstandigen iets toenemen.

Het risico van het starten wordt door veel beginnende ondernemers binnen de perken gehouden door in deeltijd van start te gaan of door een partner met een stabiel inkomen.

Lees meer over mkb