Het kabinet wil bedrijfssectoren doorlichten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Ook willen de bewindslieden ranglijsten opzetten met de maatschappelijke bijdragen van bedrijven. 

Dat schrijven minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploumen (PvdA) en minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het doorlichten van bedrijfstakken, zoals onlangs bij de textielsector gebeurde, wil het kabinet inzicht krijgen in welke sectoren extra aandacht voor mvo nodig is. Met die sectoren worden vervolgens 'gesprekken gestart'. Het kabinet verwacht deze analyses volgend jaar lente te hebben afgerond.

Ranglijsten

Ook willen Ploumen en Kamp budget vrijmaken voor het ontwikkelen van ranglijsten met de maatschappelijke bijdragen van bedrijven. Zo moeten organisaties worden gestimuleerd elkaar te overtreffen.

Daarnaast wil het kabinet dat alle bedrijven in Europa in hun jaarcijfers inzichtelijk maken hoe zij omgaan met onder meer mensenrechten, milieu en corruptie.