Het nieuwe vijf-eurobiljet heeft een aantal supermarktondernemers op kosten gejaagd. Dit komt doordat sommige ondernemers gedwongen zijn nieuwe apparatuur aan te schaffen.

Het gaat daarbij om de zogenoemde biljet-echtheid-checkers, waarmee eurobiljetten worden gecontroleerd.  In een aantal gevallen blijkt de software hiervan niet te kunnen worden bijgewerkt, zo blijkt uit een inventarisatie van brancheorganisatie het Vakcentrum.

Ook de aanwezige geldtelmachines kunnen in sommige gevallen niet worden geüpdatet. Eén ondernemer is zelfs bijna 2000 euro per winkel kwijt. Een andere ondernemer vindt de kosten zo hoog, dat het beter is het risico op valse eurobiljetten te lopen.

DNB

Het Vakcentrum heeft de ontstane situatie aangekaart bij De Nederlandsche Bank om te voorkomen dat soortgelijke problemen in de toekomst weer voorkomen.

Het nieuwe 5-eurobiljet is op 2 mei ingevoerd. De komende jaren zullen ook de andere biljetten worden vervangen.

Een woordvoerder van Detailhandel Nederland zegt nog geen signalen te hebben gekregen van supermarktondernemers, maar hij kan zich wel indenken dat het probleem speelt.

"Nieuwe eurobiljetten hebben andere kenmerken en daar moet de software op aangepast worden. Zo’n update kost sowieso altijd geld, dat is vervelend. Het is een afweging die je als winkelier moet maken; vals geld is ook een kostenpost."