Startende ondernemers in de technologiesector zijn zelf hun belangrijkste financiers. Zij waren in 2012 betrokken bij 90 procent van alle investeringen.

Dit geldt zowel voor startkapitaal als voor tweede investeringen, zo blijkt uit een rapport van Tornado Insider in opdracht van AgentschapNL.

Het gemiddeld geïnvesteerde bedrag van de ondernemer zelf nam echter af. "Investeringen zijn meer ad hoc dan strategisch van aard", aldus de zevende editie van het jaarlijkse onderzoek.

Het totaal aantal financieringsaanvragen bij banken blijft zeer laag. Veel ondernemers geven aan de indruk te hebben dat banken kleine financieringsaanvragen categorisch weigeren.

Banken stellen een dusdanig streng eisenpakket samen dat de techstarters daar niet of nauwelijks aan kunnen voldoen. In 2012 waren bij slechts zes procent van de investeringen banken betrokken.

Informele investeerder

Het concept van de zogenoemde business angel, een informele investeerder, is voor de meeste ondernemers onbekend terrein.

Het percentage ondernemers dat een aanvraag tot financiering bij een business angel had gedaan was gedaald tot twee procent, het laagste niveau ooit gemeten.  Desondanks oordelen de starters overwegend positief over business angels.

14 procent van de techstarters had een aanvraag voor subsidie ingediend. Veel ondernemers vinden het onduidelijk voor welke subsidies zij in aanmerking komen. Ook wordt het subsidietraject te complex gevonden.