Het Haga Ziekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf in Delft stevenen af op een fusie. Wel blijven beide ziekenhuizen afzonderlijk open.

Dat meldt Omroep West. De fusie zou voortkomen uit de steeds strengere eisen die de gezondheidsinspectie stelt.

Zo mogen bepaalde behandelingen alleen worden uitgevoerd als artsen die een minimum aantal keer per jaar in de praktijk kunnen brengen. Het is moeilijk voor kleine ziekenhuizen om daaraan te voldoen.

Het personeelsbestand van de ziekenhuizen, die zijn gevestigd in Den Haag en Delft, zou door de samenwerking onaangetast blijven. De Nederlandse Mededingingsautoriteit moet ook nog haar zegen geven.