DEN HAAG - Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten volgens de PvdA minimaal 150 procent van het minimumloon krijgen.

Op die manier kunnen de zelfstandig ondernemers naast een inkomen op minimumloonniveau ook geld wegzetten voor hun pensioen en zich verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dat stelt Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de grootste oppositiepartij dinsdag voorafgaand aan de behandeling van de begroting Sociale Zaken.

Hamer gaat bij minister Henk Kamp (Sociale Zaken) pleiten voor het instellen van minimumtarieven voor zzp'ers.

Gekozen

Zij wijst erop dat er een groeiende groep zelfstandigen actief is op de arbeidsmarkt die daarvoor niet vrij heeft gekozen. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt vragen steeds meer werkgevers van hun personeel om als zelfstandige flexkracht voor hen te gaan werken.

Volgens Hamer werkt de meerderheid van de zzp'ers op basis van een zogeheten overeenkomst van opdracht (ovo). Zij maakt zich hierover zorgen, omdat deze constructie de mogelijkheid biedt om onder het minimumloon te werken.

Veel mensen zijn hierdoor onverzekerd aan de slag en kunnen niet sparen voor hun oude dag. Door schijnzelfstandigen uit Oost-Europa die ''zich aanbieden voor dumptarieven, ontstaat een neerwaartse prijsspiraal'', stelt ze verder.

Kamp

Kamp uitte eerder ook al zijn zorgen over de manier waarop met de ovo wordt gewerkt aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Hij kondigde begin dit jaar nog een onderzoek aan wegens ophef over postbezorgers die tegen stukloon werken en zo niet boven het minimumloon uitkomen.

Misbruik

Om misbruik van de ovo en constructies met schijnzelfstandigen te voorkomen wil de minister nu de werkingssfeer van de Wet minimumloon uitbreiden.

Hierdoor moeten zzp'ers en anderen die via een ovo werken, tenminste het minimumloon krijgen als ze niet meer dan 3 opdrachtgevers hebben en zij ''qua arbeidsrelatie en maatschappelijke positie overeenkomsten vertonen met werknemers''.

Maar dit is volgens de PvdA niet genoeg. De partij wil 150 procent van het minimumloon als bodem voor zelfstandigen.

Onder druk

Het voorstel valt slecht bij de doelgroep. Minimumtarieven horen niet bij ondernemerschap en kunnen de tarieven juist onder druk zetten.

''Het is allerprachtigst bedoeld'' zegt Charles Verhoef, voorzitter van FNV ZBO voor zelfstandigen in de bouw. Maar hij ziet niets in een wettelijke regeling of afspraken in de cao. Dat hoort niet bij ondernemerschap. Ook bestaat het gevaar dat het minimumtarief tevens het maximum wordt, een vrees die gedeeld wordt door Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen.