AMSTERDAM - De winstgevendheid van het bedrijfsleven is in het derde kwartaal verslechterd. De achteruitgang betreft alle sectoren en regio’s.

Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) over het vierde kwartaal van 2011. Ook de werkgelegenheid is licht afgenomen, met twee procent De verwachting is dat het aantal werknemers in het vierde kwartaal nog harder zal afnemen.

Ondernemers hebben wel meer ZZP’ers ingehuurd. Het aandeel bedrijven dat de afgelopen 12 maanden ZZP'ers inhuurde is toegenomen van 45 procent naar 53 procent. In de bouw geldt dat zelfs voor 77 procent.

Omzet

De omzet is gedaald, maar voor volgend jaar verwachten ondernemers een gematigde omzetstijging. Ook de exportverwachtingen voor 2012 zijn positief.

De detailhandel en de bouw zijn het meest pessimistisch wat betreft de winstgevendheid. Ondernemers in de horeca zien het wat minder somber in.

Orders

De orderinstroom nam in het derde kwartaal af. Voor vierde kwartaal wordt weer een lichte stijging verwacht. Ondernemers in de bouwsector zijn het minst tevreden over de werkvoorraad.

De COEN is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw.