Afpersing van ondernemers gebeurt vaker dan nu wordt gedacht. Hierbij gaat het niet alleen om cafés en kroegen die onder druk worden gezet door motorbendes.

Ondernemers worden ook afgeperst voor informatie en goederen. Dit vertelt Els Prins, secretaris bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

Naar schatting zijn er jaarlijks vierduizend tot achtduizend ondernemers die worden afgeperst, zo is uit eerder onderzoek gebleken. Prins vertelt dat de achtduizend zelfs een onderschatting kan zijn. Zij baseert zich op geluiden die ze hoort uit de brancheorganisaties.

“Het kan heel veel verschillende gezichten hebben. Het kan zijn dat een horecaondernemer iemand langs krijgt die dreigt de tent te verbouwen. Maar het kan ook zijn dat je op je bedrijf komt en je kabels zijn doorgeknipt met een briefje dat je geld moet overmaken als je wil dat het niet meer gebeurt", geeft Prins als voorbeeld.

“Of je onderhandelt over een contract en er wordt gevraagd om 10 procent over te maken op een andere rekening. Het zijn echt niet alleen bekende ondernemers als John de Mol die het slachtoffer zijn.”

Vertrouwenslijn

Om ondernemers te helpen hebben de ondernemersorganisaties met het ministerie van Justitie de Vertrouwenslijn Afpersing (06 – 22 96 27 71) ingesteld. Volgens Prins wordt hier nog veel te weinig gebruik van gemaakt. “Het valt moeilijk voldoende bekend te krijgen bij ondernemers dat er een Vertrouwenslijn Afpersing is.”

Prins weet dat veel ondernemers niet naar de politie durven stappen, uit angst voor represailles. Ze benadrukt dat het soms beter is om eerst de vertrouwenslijn te bellen.

“De politie is verplicht om aangifte op te nemen als iemand komt praten over afpersing. Dan kan het dus ook bekend worden bij de dader. Bij de vertrouwenslijn kan anoniem informatie worden ingewonnen en pas als de ondernemers het zelf wil kan men richting politie worden geleid. Daarom is dit nummer ingesteld.”

Connecties

Volgens Prins hebben de mensen bij het telefoonnummer, voormalig politierechercheurs, genoeg connecties dat een zaak voorzichtiger aangepakt kan worden. In sommige gevallen is het ondernemers ook zelf gelukt om afpersing af te kappen.

Prins legt uit dat er grote verschillen kunnen zijn tussen grote en kleine bedrijven bij afpersing. Grote bedrijven hebben vaak een verzekering en krijgen bij de eerste problemen meteen persoonlijke begeleiding. Bij kleinere bedrijven ontbreekt dit. Maar hoe groot of klein bedrijven zijn, met afpersing kunnen zij allemaal te maken krijgen.