De overheid koppelt niet zomaar gegevens van burgers bij het zoeken naar fraude met belastingen en uitkeringen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in reactie op eerdere berichtgeving. Dat ging over een nieuw systeem om de jacht op fraude te intensiveren.

Gericht zoeken naar data en patroonherkenning moeten helpen om verdachten eerder te signaleren.

Het kabinet heeft hiertoe besloten op basis van een wet die vorig jaar zonder discussie door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

Asscher weerspreekt dat het kabinet kritische adviezen van de Raad van State en het College bescherming persoonsgegevens naast zich neer heeft gelegd. Die adviezen hebben volgens de minister geleid tot ''een groot aantal ook majeure wijzigingen''.

''Bij dit soort gevoelige onderwerpen is het extra belangrijk de feiten juist te presenteren'', zegt Asscher. ''Gegevens worden niet zomaar gekoppeld, maar in het kader van de aanpak van fraude onder strikte voorwaarden en onder toezicht van de Inspectie SZW gedeeld. Er zijn strenge voorschriften over het tijdig vernietigen van data.''