Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse industrie is in september een fractie afgenomen. De index van het producentenvertrouwen kwam uit op -0,2. In augstus kwam de index nog uit op 0,0. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In augustus daalde het vertrouwen nog met 1,2 punten. 

Economen hadden in doorsnee op een niveau van min 0,3 gerekend. Volgens het CBS is de daling van het vertrouwen vooral te wijten aan een minder positief oordeel over de voorraden gereed product.

Het vertrouwen over de orderpositie is wel minder negatief dan in augustus. Over de productie in de komende drie maanden zijn producenten bijna hetzelfde gestemd als in vorige maand. 

In juli tekende de index nog een stand op van 1,2, waarmee het hoogste niveau werd behaald sinds juli 2011. De stand van 0,0 in augustus betekende dat er evenveel optimisten als pessimisten waren.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jolien ten Velden

Het producentenvertrouwen ligt in september net iets onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. In januari 2008 bereikte het de hoogste waarde met 9,4. Ruim een jaar later werd de laagste waarde van -23,5 bereikt.

Vertrouwen

EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, liet in een reactie weten concrete kansen te zien voor een toename van het producentenvertrouwen.

EVO stelt dat de concurrentiepositie van de in Nederland gevestigde handel en productie versterkt kan worden door bij de begroting in 2015 in te zetten op een merkbaar verminderde regeldruk voor bedrijven, minder handelsbarrières en een betere bereikbaarheid over spoor, weg, water en door de lucht.