Jongeren die in het buitenland hebben gestudeerd, lopen ongeveer de helft minder risico op langdurige werkloosheid vergeleken met studenten die dat niet hebben gedaan.

Vijf jaar na het afstuderen ligt het werkloosheidspercentage nog steeds 23 procent lager dan bij studenten die geen opleiding in het buitenland hebben gevolgd.

Dat meldt de Europese Commissie maandag op basis van een onderzoek onder een groep van tachtigduizend studenten en bedrijven.

Werkgevers zijn bovendien positief over mensen met een buitenlandse opleiding op hun cv: 64 procent van de werkgevers zegt medewerkers met internationale ervaring meer professionele verantwoordelijkheid te willen geven.

In het buitenland studeren heeft volgens het onderzoek daarnaast een positieve uitwerking op eigenschappen als verdraagzaamheid, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid. 

Studenten scoren na terugkeer gemiddeld 42 procent hoger op die eigenschappen dan studenten die in hun thuisland blijven. 92 procent van de ondervraagde werkgevers zegt bij het aanstellen van nieuw personeel op zoek te zijn naar die kwaliteiten. 

Ondernemender

Stagiairs die hun stage in het buitenland volgen lijken daarnaast ondernemender dan thuisblijvers: één op de tien studenten die in het buitenland een stage liep is voor zichzelf begonnen, drie op de vier is dat van plan. 

De Europese Commissie wil het studeren of lopen van een stage in andere EU-landen stimuleren door middel van een zogenoemde Erasmusbeurs, die gemiddeld 272 euro per maand bedraagt. Ongeveer 10 procent van de Europese studenten studeert of loopt stage in het buitenland. 5 procent (270.000 studenten) maakt daarbij gebruik van een Erasmusbeurs.