Gemeenten en provincies mogen voorwaarden stellen aan subsidies om op die manier te voorkomen dat topinkomens worden betaald door provincie- of gemeentegeld. 

Dat meldt minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) vandaag in een reactie op Kamervragen. 

De minister reageert met zijn antwoord op een recente uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde begin juli dat de gemeente Eindhoven niet zomaar de subsidie van een verslavingszorginstelling kon intrekken wanneer de bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm. 

Minister Plasterk zegt in zijn antwoord dat het voor gemeenten of provincies wel mogelijk is om een inkomensnorm te koppelen aan een subsidie, maar dat dat dan van tevoren moet worden bepaald. Instellingen die niet voldoen aan die inkomensnorm maken in dat geval dus geen aanmerking op subsidie. In het geval van de Eindhovense zorginstelling was de inkomensnorm niet vooraf bepaald.

De minister wil de aandacht voor "maatschappelijk aanvaardbare inkomens" op gemeentelijk en provinciaal niveau stimuleren en zal samen met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om tafel gaan zitten om het aanpakken van topinkomens bij subsidietoekenning makkelijker te maken.