Het aantal openstaande vacatures in de Verenigde Staten is in juni opgelopen tot het hoogste niveau sinds februari 2001.

Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag heeft gepubliceerd.

Het totale vacaturebestand groeide in juni met 94.000 tot 4,67 miljoen. Daarmee zijn er nu ongeveer twee werkloze gegadigden voor elke baan die wordt aangeboden. Bij de aanvang van de economische recessie in 2007 waren er 1,8 werkzoekenden per vacature.

De vacatures vormen een van de graadmeters die de Federal Reserve (Fed) gebruikt bij het inschatten van de kracht van de Amerikaanse economie. Het economische herstel heeft het stelsel van centrale banken er al toe aangezet zijn stimuleringsbeleid in te perken. Gewacht wordt nu vooral op duidelijkheid over het moment waarop de Fed zal besluiten de rente in de VS te verhogen.