De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag heeft gepubliceerd.

Per saldo kwamen er vorige maand 209.000 banen bij in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector. Uit een nieuwe schatting bleek dat er in juni nog 298.000 banen werden gecreëerd.

Eerder werd voor die maand de aanwas van 288.000 arbeidsplaatsen gemeld. Op basis daarvan voorspelden economen voor afgelopen maand een toename met 230.000 banen.

Juli was de zesde achtereenvolgende maand waarin minstens 200.000 banen werden gecreëerd. Dat is de sterkste reeks sinds 1997.

Beroepsbevolking

De werkloosheid in de VS steeg onverwacht licht, tot 6,2 procent van de beroepsbevolking. Hier werd een stabilisering op 6,1 procent voorspeld.

De toename werd vooral toegeschreven aan het groeiende aantal mensen dat zich weer op de arbeidsmarkt meldt. Personen die niet actief zoeken naar een baan, worden niet meegeteld in het werkloosheidscijfer.

De participatiegraad, die aangeeft welk deel van de beroepsbevolking actief deel uitmaakt van de arbeidsmarkt, staat nog altijd op het laagste niveau van de afgelopen decennia.

De Federal Reserve liet eerder deze week nog weten dat de rente in de VS bijzonder laag blijft, zolang er niet meer ontmoedigde werkzoekenden aan een baan worden geholpen en de inkomens niet stijgen.

Vorige maand bleef het gemiddelde inkomen van Amerikaanse werknemers stabiel ten opzichte van juni.

Consumentenuitgaven

De uitgaven van consumenten in de Verenigde Staten zijn in juni met 0,4 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van handel vrijdag.

Die toename is de sterkste in 3 maanden en volgt op een stijging met 0,3 procent in mei. De vooruitgang voldeed aan de verwachtingen van economen.