De regels rond de uitverkoop in België zijn te streng. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld.

België telt twee, bij wet geregelde, uitverkoopperiodes voor de modesector: van 3 tot en met 31 januari en van 1 tot en met 31 juli. In deze weken is het winkeliers toegestaan zeer hoge kortingen te geven.

In de vier weken voorafgaande aan deze periodes mag er geen reclame gemaakt worden voor prijsverlagingen, maar korting geven mag wel. Een federale overheidsdienst houdt toezicht op de regels en kan overtreders beboeten. Hierover oordeelt het hof nu dat deze regels te ver gaan.

De Europese Commissie had België voor het EU-Hof gesleept omdat het land de Europese regels over oneerlijke handelspraktijken niet juist heeft omgezet in nationale wetgeving. Brussel krijgt over de hele linie gelijk van het EU-hof en België zal de wet moeten aanpassen.