Het bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstituten moeten nauwer samenwerken om innovatie te versnellen. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat Shell liet uitvoeren onder 500 werknemers tussen 20 en 35 jaar. 

Volgens Gerald Schotman, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Shell, toont het onderzoek aan dat er kansen blijven liggen.

Schotman is zelf gecharmeerd van partners die niet voor de hand liggen. Als voorbeeld wees hij op de samenwerking van Shell met NASA.

''We zoeken naar oplossing voor een gemeenschappelijke problematiek, waaronder de extreme belasting van materieel'', legde hij uit.

Toepassingen uit andere sectoren dan de energiebranche die voor Shell relevant zijn of kunnen worden zijn robots en drones om inspecties mee uit te voeren, visualisatietechnologie uit computerspelletjes om data inzichtelijk te maken en 'fitnesstracking'. Dat is een uitvinding uit de medische sector die Shell gebruikt om de 'gezondheid' van machines te meten.

Universiteiten

Voor de overheid ziet Schotman een regisseursrol weggelegd. ''Innovatie op zich is geen politieke taak, wel het faciliteren daarvan.''

Shell werkt wereldwijd samen met een aantal universiteiten. In Nederland is de TU in Delft de belangrijkste voor het energieconcern. De samenwerking bracht onder meer membranen voort die worden gebruikt voor de afscheiding van gas.