De wijnproducerende EU-lidstaten geven jaarlijks vele miljoenen euro's aan EU-gelden uit aan campagnes om de verkoop van wijn te bevorderen, die niet of nauwelijks effect hebben. 

Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport.

Tussen 2009 en 2013 gaven die landen samen 522 miljoen euro aan EU-subsidies uit voor afzetbevorderende maatregelen, terwijl voor 2014-2018 zelfs 1,1 miljard euro is begroot. De Rekenkamer vindt dat veel te hoog.

De subsidies zijn vooral gebruikt om bestaande markten te consolideren, in plaats van het veroveren van nieuwe markten. De export naar niet-EU-landen is juist afgenomen.