Het loon van bankpersoneel is de afgelopen jaren veel harder gestegen dan de beloning van de gemiddelde Nederlandse werknemers.

Dat concludeert NRC Q uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de gegevens blijkt dat het loon in de banksector sinds 2001 jaarlijks met 5,8 procent is gestegen. De gemiddelde werknemer kreeg er in dezelfde periode twee procent per jaar bij.

Werknemers in de bankensector kostten hun werkgever vorig jaar gemiddeld 102,5 duizend euro. Dat is inclusief werkgeverslasten zoals sociale premies en pensioenopbouw.

De bankmedewerker is hiermee niet de duurste werknemer. Werkgevers in de delfstoffenwinning (118,5 duizend euro) en aardolie-industrie (117,6 duizend euro) zijn gemiddeld nog meer kwijt aan loonkosten.

Ophef

Vorige week ontstond ophef over het voornemen van ABN AMRO om de vaste lonen van de subtop te verhogen, ter compensatie van het bonusplafond dat volgend jaar wordt ingevoerd.

Per saldo zou het personeel er nog altijd vijf tot tien procent op achteruitgaan, schreef de genationaliseerde bank. Ook de Rabobank verhoogt de lonen voor de subtop. De Europese Bankenautoriteit (EBA) uitte recent zorgen dat banken de bonusregels lijken te omzeilen, door onder voorwaarden meer vast salaris te geven.