Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een aantal veranderingen doorgevoerd in de methode hoe de grootte van de economie wordt gemeten.

Onder andere drugshandel en prostitutie worden nu meegenomen in het berekenen van het bruto binnenlands product (bbp), maar een aantal andere veranderingen zijn nog veel belangrijker.

Zo worden R&D-uitgaven van bedrijven doen meegeteld als investeringen en niet meer als verbruik. Dit effect is tweeledig. Het gaat af van de kosten die worden gerekend bij bedrijven en telt dus op bij de investeringen.

Hiermee sluit de nieuwe methode aan bij technologische ontwikkeling. “ICT is belangrijker geworden voor bedrijven en zij zien het zelf ook als investeringen”, legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS uit aan NU.nl.

‘Illegale activiteiten’

Nu “illegale activiteiten” ook worden meegerekend zorgen niet alleen de drugshandel en prostitutie, maar ook de gokindustrie en heling, voor meer economische groei.

“Het zijn natuurlijk economische activiteiten”, zegt Van Mulligen hierover. “Het meten van het bbp is waarde neutraal. Er zijn mensen die hier een goede boterham mee verdienen.”

De toegevoegde waarde van deze sectoren werd alleen voor 2010 berekend.  De handel in cannabis voegde in 2010 het meeste toe aan de economie, namelijk 1 miljard euro. Prostitutie stond op nummer twee met een toegevoegde waarde van ongeveer een half miljard.

Naast de conceptuele wijzigingen gaat het CBS ook een aantal bronnen beter gebruiken om nauwkeuriger te meten wat er in de economie gebeurt. Deze cijfers komen onder andere bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel vandaan.

Mount Everest

Voor de meeste jaren kwam de economie hoger uit met de nieuwe methode, maar Van Mulligen benadrukt dat Nederland niet opeens rijker is geworden.  Hij vergelijkt de nieuwe methode met het meten van de Mount Everest.

“Stel, je gebruikt een nieuwe satelliet om de berg te meten. De berg blijkt 2 meter hoger met die satelliet, maar de bergbeklimmers klimmen nog steeds even ver”, aldus de econoom.

Ook het algemeen economisch beeld is niet veranderd door de nieuwe methode, zegt Van Mulligen. “Het is zeker niet zo dat je een crisis wegpoetst met deze cijfers. We zitten nog steeds in een periode van haperend economisch herstel.”