De Europese ministers van financiën zijn het vrijdag in Luxemburg eens geworden over aanvullende maatregelen die ontduiking van vennootschapsbelastingen door bedrijven moeten voorkomen. 

Vorige maand kwamen de ministers er niet uit, waarna het debat over de kwestie een maand werd opgeschoven.

De zogeheten moeder-dochterrichtlijn moet worden herzien omdat er mazen in het systeem zitten. De richtlijn is bedoeld om dubbele heffingen te voorkomen voor vennootschappen die aan elkaar verbonden zijn, maar in verschillende EU-landen zijn gevestigd.

Dat is handig voor bedrijven die dochterondernemingen in een ander land hebben, die door de regels niet worden achtergesteld ten opzichte van concerns waarvan de dochterbedrijven in dezelfde lidstaat opereren.

Hybride leningen

Bedrijven bleken misbruik van de regels te maken zodat ze nergens heffingen hoefden te betalen. Dat deden ze door van de verschillen in regels voor hybride leningen in de lidstaten te profiteren. Dat zijn leningen die voor een deel uit schulden bestaan en voor een deel uit eigen vermogen. De richtlijnen voor wetten over die leningen worden nu aangepast.

De nieuwe regels moeten op termijn meer belastinginkomsten voor de lidstaten gaan opleveren. De lidstaten moeten de herziening voor 2016 hebben doorgevoerd in de nationale wetgeving.