Voor ondernemers is het beeld dat het Centraal Planbureau (CPB) schetst van de Nederlandse economie voor de komende tien jaar positief.

Dat zegt Laura van Geest, directeur van het CPB, in een reactie op het boek Roads to Recovery dat donderdag werd gepubliceerd.

"Ik denk dat het positief is voor ondernemers dat de economische groei weer terug kan keren tot het niveau van voor de crisis en dat we niet per definitie gedoemd zijn tot tijden van weinig groei", zegt Van Geest.

In het boek, dat is uitgegeven door het planbureau, wordt in drie mogelijke scenario's geschetst hoe de Nederlandse economie zich de komende tien jaar kan ontwikkelen. Er wordt een positief, een middelmatig en een slecht beeld beschreven voor de toekomst.

"Tijdens de crisis waren mensen bezorgd dat de groei nooit meer terug zou keren. Een van de boodschappen uit deze studie is dat de economische veerkracht behouden blijft", aldus Van Geest.

Banken

Volgens het CPB hebben banken een cruciale rol in het herstel van de economie. Daarom spelen de stresstest en het uitgebreide balansonderzoek die de Europese Centrale Bank (ECB) in het najaar bij de Europese banken afrondt een grote rol in de analyse.

"Een scherpe stresstest en een goed balansonderzoek zijn van belang. Afhankelijk van die uitkomsten moet je kordaat optreden. Met die combinatie heb je een goede kans dat de financiële sector zich in een vlot tempo herstelt", aldus Van Geest.