Meer dan vijfendertig vleesveebedrijven houden dit weekend open dagen voor het publiek. Het is de eerste keer dat boeren uit de vleesveehouderij gezamenlijk hun staldeuren openen voor geïnteresseerden.

Bezoekers kunnen met eigen ogen zien hoe de koeien en kalveren worden gehouden en ze krijgen informatie over hoe in de praktijk aandacht wordt geschonken aan diergezondheid, welzijn en milieu.

In de Nederlandse rundvleessector wordt veel gedaan aan deze thema's. Maar boeren hebben de indruk dat het grote publiek hier vaak helemaal geen weet van heeft.

''Vooral in de Randstad is de kloof tussen boer en burger erg groot'', zegt een woordvoerster. ''En vaak denken mensen dan nog eerder aan boerderijen met koeien voor melkproductie dan aan koeien die bedoeld zijn voor de slacht.''

Kuddes

Tijdens de open dagen kunnen bezoekers onder meer rondlopen in weilanden waar 'echte’ kuddes rondlopen. Ook is het mogelijk stallen te bekijken die voorzien zijn van ligbedden op stro.

De dagen worden georganiseerd op initiatief van brancheorganisatie LTO Nederland en de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. De organisaties willen er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.

In totaal zijn er in Nederland ruim elfhonderd vleesveehouderijen.